Elle melle hvilken farge skal jeg velge … ?

En rolig søndag i dag etter en flott bryllupsfeiring i Toscana i går !

Godt å ha en hel dag til ting og tang man ikke rekker i løpet av uken …

God søndag :)

Neglefin Italienske Bryllup