Papirer

For å kunne gifte seg i Italia må man fremskaffe følgende dokumenter:

Nulla osta: dette får dere av folkeregisteret etter å ha sendt inn skjemaet ‘Prøving av ekteskapet’. Nulla ostaene skal ha apostille-stempel som dere får hos fylkesmannen. Nulla ostaen er gyldig i 4 måneder av gangen (evt. skilsmissedato må være skrevet på nulla ostaene, og i følge italiensk lov må skilte kvinner ha vært skilt i mer enn 300 dager før inngåelse av et nytt ekteskap). Brudepar med forskjellig nasjonalitet må ha nulla osta-papirene fra det landet man har statsborgerskap.

Fødselsattester: Hvor navnene til deres foreldre kommer frem, og attesten skal ha apostille stempel fra fylkesmannen. Fødselsattestene må være oversatt til italiensk, og ha nødvendige stempler fra den Italienske ambassade i Oslo.

Gyldig pass: som skal være med på vielsen. Som regel leverer man papirene til kommunen man skal gifte seg i 2 dager før vielsen, ellers får dere beskjed om de steder som krever orginaler lenger tid i forkant. Alle papirene skal sendes på kopi til Italienske Bryllup i god tid før vielsen.

Bryllup med prest : Her må dere legge ved dåpsattest om dere er døpt. Den skal ikke oversettes eller stemples. Attesten får dere av den kirken du er døpt.

Vitner : Dere må ha to forlovere / vitner til vielsen, og kommer dere alene, stiller Italienske Bryllup med to vitner.

Denne prosedyren gjelder kun for norske statsborgere, ta kontakt for veileding om fremgangsmåte av dokumentene om du er statsborger i et annet land enn Norge.